1. 1.
    Ot azoy yahudi kadınlar sizin gibi goyimlere bakmaz gerçi yahudiler goyim kadınlarına köle gözüyle bakar işin ciddi tarafı ise ikiside çıkarcıdır.
    ... fyodor paskevich