1. 1.
    onlarla birlikte olmak için söylenen yalandır.

    ortaçgil sever misiniz?
    öyleyse devam.
    -1 ... john misty