1. 1.
    (bkz: düşüyomu böyle)
    ... eon blue apocalypse
  2. 2.
    Bu toplum kadınların her yaptığı işi normal görür okumasalarda olur çalışmasalarda olur çünkü asalak gibi erkeğin parasına muhtaçtırlar.
    1 ... vexillarius