1. 1.
    doğurup çocuk yapmak. az konuşmak. gerektiğinde erkeğine dişiliğine dair tüm hünerleri gösterirken, toplum içinde hanımefendi imajını zedeleyecek davranışlarda bulunmamak. buna mukabil erkeğin de benzer şekilde yapması gereken sorumlulukları vardır. aidiyet duygusunu sağlamak vb. gibi.
    ... symphonies