1. 1.
    sürekli beklenti halinde olmalarından kaynaklanmaktadır. ev ve araba verilerek sakinleşmeleri mümkündür.
    1 -1 ... konkordato