1. 1.
    siz ve karakterinizle örtüşen şu genellemeleriniz yerin dibine batsın.
    ... mana potu