1. 1.
    özellikle belli bir yaştan sonra kadınların fizeksel olarak hantallaşmasıdır.

    ve bilimsel bir gerçektir.
    ... uluyanardag