1. 1.
    erkeklerin kadınları anlayamamasındaki temel sorunsaldır.
    2 ... fall love the white rabbit