1. 1.
  "Ey kadınlar, sadaka veriniz istiğfarı çok yapınız. Çünkü bana cehennemlikler gösterildi, çoğu sizler idiniz."

  Bunun üzerine o kadınlar: "Ya Resulallah, bizler ne yaptık da cehennemliklerin çoğu bizden olmuş." diye sordular.

  Resulullah (a.s.m.) şöyle cevap verdi:

  "Çünkü sizler ötekine berikine çokça lanet eder, kocalarınıza karşı nankörlükte bulunursunuz. Ne gariptir ki, kendine hakim akıllı ve dinine bağlı bir kimsenin aklını, sizin kadar eksik dinli hiçbir kimsenin çelebildiğini görmedim."

  Kadınlar tekrar sordular: "Aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir, Ya Resulullah?"

  Resulullah (a.s.m.) "Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir?" diye sordu.

  Kadınlar "Evet!.." cevabını verdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz izah etti ve tekrar sordu:

  "işte bu aklın eksikliğinden hayız gördüğü zaman [günlerce bekler] namaz kılmaz, Ramazan`da bir müddet oruç tutmaz değil mi?"

  Kadınlar, "Evet!.." dediler.

  [Hadis için bk. Buhârî, Hayz 6, Zekat 44, iman 21, Küsûf 9, Nikah 88; Müslim, Küsûf 17, (907), iman 132, (79); Nesâî, Küsuf 17, (3, 147); Muvatta, Küsuf 2, (1, 187)]

  Şimdi ortada çok acayip bir paradoks var. Ben bir erkek olarak kadınların akıllarının bizden eksik olmadığına inanıyorum ama bazı kadınlar bu hadisi kabul ediyor. Acaba bu hadis haklı olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum.
  ... otoriter faso kemalist
 2. 2.
  doğru demiş. 3 erkeğin bir araya gelip dedikodu yaptığını, dağıldıktan sonra da 3'Ünün ayrı ayrı birbiri hakkında giydirdiğini gördünüz mü hiç?
  -1 ... masklavi