1. 1.
    doğğru değildir. fanlarının çoğu kızdır ve güzeldirler. keko kezolar kıskanır ancak.
    1 ... tenete