1. 1.
    doğru olarak emrediyor.

    Kadınlar duygusaldır.Önemli işleri yürütemezler.

    Devletlerdeki bürokratik sıkıntılar bundan çıkıyor.
    ... salon beyefendisi