1. 1.
    Sopalık erkektir.
    Hiçbir şeyin farkında olmadan ortalığa trip yayar.
    ... derwish dede