1. 1.
    Karakolda bitecek kampanyadır.
    1 ... luvi
  2. 2.
    elin kıskanmasın sonra?
    2 ... modern zaman filozofu