1. 1.
  erkeğin izin verdiği kadardır.

  devrim kağıtlarda oldu kadın hakları konusunda. o da atatürk sayesinde.

  ama erkeklerin beyinlerinde olabilmesi için kağıt üzerindeki haklarını kullanmayı bilen ve buna cesaret gücü olan kadınlar yetişmesi şarttır.

  --spoiler--

  Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti.

  Devlet yönetiminde, hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibiydi. Kadınlar ata binip ok atar, top oynar, güreş gibi ağır sporlar yapar ve savaşlara katılırlardı.

  Toplumda tek eşlilik prensibine bağlı kalınır, ev eşlerin ortak malı sayılırdı. Namus ve iffete büyük bir önem verilirdi.

  Osmanlı Devleti Dönemi'nde kadın haklarında gerileme oldu. Kadınlar evlenme, boşanma, miras ve eğitim işlerinde pek çok haklarını kaybettiler.

  Bununla birlikte köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınlar, her alanda eşlerine destek oluyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında, erkeği cepheye giden Türk Kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır.

  Hatta silâh ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk Kadını, Türk toplumundaki önemli yerini bir defa daha ispat etmiştir.

  Atatürk, kadınlarımızın medenî, siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyordu.

  Türk kadınının bu durumunu Atatürk şu sözü en güzel şekilde ifade eder: "... Dünyada hiçbir milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu Kadını kadar gayret gösterdim diyemez".

  Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.

  Türkiye'de aile çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir.

  Ailenin toplumdaki yerini ve önemini Atatürk şu sözü ile açıklar: "Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasî bozulmaya sebep olur.

  Atatürk, kadının erkekle birlikte öğrenim yapması, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve savunmuştur.

  Atatürk Dönemi'nde Türk kadını aile kurma, eğitim yapma ve istediği mesleği seçme hak ve özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmıştır.

  Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen Türk Medenî Kanunu'nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştı. Burada kadınların siyasî haklarından söz edilmemekteydi.

  Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için, kadınlarımıza siyasî hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını, ülke yönetimine de katılmalıydı.

  Medenî kanun ile kazanılan haklardan sonra Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasî haklar 1930'dan itibaren verilmeye başlandı.

  Önce 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. Türk kadını, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkına kavuştu. Türk kadını, 1934'te yapılan anayasa değişikliği ile Avrupa ülkelerinin bir çoğundan önce, milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandı.

  Atatürk bir konuşmasında; "Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır." demiştir.

  Atatürk "Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey, erkek ve kadının beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasıdır." sözü ile toplum hayatında kadının önemini belirtmiştir.

  --spoiler--

  bu hak günümüzde yerini bulmuş mudur?

  duruma bakılırsa kuşkusuz hayır.

  ata erkil bir toplumda mücadele veren türk kadınının bu kısır döngüyü kırması için daha çok uzun yıllar mücadele vereceği aşikardır.
  6 ... no remorse
 2. 2.
  bu düşünceden sonra (bkz: #7000964) ısrarla yanıt yazmayıp, çaylak olmayacağım diyebilecek kadar akıl sahibi bir yere sahip olmaktır.
  2 ... no remorse
 3. 3.
  türkiye için kadının yeri 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. zira erkeğin yeri de öyledir. bi' de kadın-erkek eşit değildir derler.
  1 ... simacc
 4. 4.
  geri kalan tüm erkekleri maymun mu doğurdu? diye düşündüren olaydır.

  ayrıca kadın değil kadının toplumdaki yeri diye olmalıdır o başlık.

  tamlayan eki eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur.

  kadına hakaret edene kadar bence bunu düzeltmeliyiz önce.

  ben bu yazıyı imla hatasının düzeltilmesi amacıyla, bir et parçası olarak aşağılanan, hakaret edilen bir kadın olarak yazdım.

  varlığımızın sebebi de hataları düzeltmek galiba gereksizlik değil, bu da somut bir şekilde ispatlanmış oluyor ayrıca.

  vajinamıza lütfen beton dökünüz. (bkz: #5785009)

  sizin gibi düşünen canlıları doğurmaktansa. lütfen... *
  4 ... no remorse
 5. 5.
  ev... kadınları eve kapatmayın ağalar.
  2 ... abdestsiz
 6. 6.
  (bkz: erkek başsa kadın boyundur)
  1 ... lamassu nisyan
 7. 7.
  en anlaşılır olanı... sadece annelik vasıfları bile en önemli yerde olmalarını gerektirmektedir...

  daha detaylı olarak ise !!!

  Kadının toplumdaki yeri yüksektir şereflidir. "Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." diyen Atatürk ailenin ana ögelerinden birini oluşturan kadının bizdeki anlamını "TürkiyeCumhuriyeti'nde kadın Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın yerde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır." şeklinde tanımlamış kadının yeri ve görevini de şöyle belirtmiştir: "Kadınlarımızın her millette olduğu gibi bizim milletimiz için de ne kadar yüksek önemi olduğunu söylemeye gerek yoktur. Bizim milletimizde kadın eskiden bu önemi gerçekten en yüksek derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız ve onların anaları tarihin olayların şahitliği ile ispatlanmıştır ki gerçekten yüksek erdemler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o erdemlerin en büyüğü ve en önemlisi değerli evlâtlar yetiştirmeleriydi.
  Gerçekten Türk milletinin bütün dünyada yalnız büyük ezici gücünü göstermiş olması görkemli savaşlar yapmış bulunması hep böyle değerli ataların erdemli evlâtlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarının ruhuna mertlik ve erdem aşılaması sayesinde olmuştur. " Atatürk'ün bu sözleriyle tarihteki önemi vurgulanan Türk kadını çalışma hayatımızda erkeğe ortaktır... Tüm çalışma hayatında kadın erkeğin en büyük yardımcısıdır...
  *
  evet burdan çıkan anafikir de: kadın hayatın en önemli yardımcısı ve ortağıdır!!!
  3 ... senyolcubenhanci
 8. 8.
  hakkettiği yerde değil elbet ama bu yönde çalışmalar var.
  1 -1 ... frekans
 9. 9.
  sadece sözde verilen değer doğrultusunda, hala erkeklerin çok gerilerindedir. yapılan herhangi bir çalışma yoktur, yapılıyormuş gibi görünür.
  1 -1 ... isigim sana asigim
 10. 10.
  (bkz: trolluk bir meslek bugunlerde)
  ... domdom kursunu degdi