1. 1.
    ben kendim için giyiniyorum diyerek mazereti olan kadındır.
    ... konkordato