1. 1161.
    https://galeri.uludagsozluk.com/r/1538864/ +

    Az evvel.
    1 ...
    #37828352 :)