1. 0.
    ido iskelesi dediğin ispark önündedir, balon da sana girsin.
    -1 ... lipsos