1. 1.
    kadıköy vapurundan iner inmez vuku bulan durumdur efendim. bünyeye aniden bir laiklik gelir. evet.
    ... sodomlu