1. 1.
  Vaktiyle Kalenderiyye yoluna mensup bir derviş, nefsle mücadele makamının sonuna gelir.
  Meşrebin usulünce bundan sonraki makam Kalenderilik makamıdır.
  Yani her türlü süsten, gösterişten arınacak, varlıktan vazgeçecektir.
  Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir.
  Her türlü görünür süslerden arınması gereklidir.
  Saç, sakal, bıyık, kaş, ne varsa hepsinden.
  Derviş, usule uygun hareket eder, soluğu berberde alır.

  - Vur usturayı berber efendi, der...

  Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar.
  Derviş aynada kendini takip etmektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken, yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak:

  - Kalk bakalım kabak, kalk da traşımızı olalım, diye kükrer.

  Dervişlik bu. “Sövene dilsiz, vurana elsiz gerekmiş” (bakın burası önemli) ya:
  Kaideyi bozmaz derviş. Ses çıkarmaz, usulca kalkar yerinden...

  Berber mahçup, fakat korkmuştur. Ses çıkaramaz.

  Kabadayı koltuğa oturur, berber traşa başlar...

  Fakat küstah kabadayı traş esnasında da sürekli aşağılar dervişi, alay eder: “Kabak aşağı, kabak yukarı.”

  Nihayet traş biter, kabadayı dükkandan çıkar.

  Henüz bir kaç metre gitmiştir ki, gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir...

  Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kalakalır. Derken, iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalıverir. Kabadayı oracığa yığılır, kalır. Ölmüştür...

  Görenler çığlığı basar. Berber ise şaşkın, bir manzaraya, bir dervişe bakar, gayrıihtiyari sorar:

  - Biraz ağır olmadı mı derviş efendi?

  Derviş mahzun, düşünceli cevap verir:

  - Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim.

  Gel gör ki bu kabağın bir de sahibi var. O gücenmiş olmalı!...

  işte... mazlum görüp, sahipsiz sanıp kimse kimseye zulüm etmesin!

  Çünkü Kabağın sahibi var!
  24 -3 ... helen of troy
 2. 2.
  Lan ben okudum. 4 artı oy vardı. Ben de açık oyladım. Tam o esnada yine 4 oy oldu ama eksi bir çıktı.

  Açık eksici Biriyle zamanlamamız tuttu sanırım.

  Şüphesiz eksinin de bir sahibi var.
  1 ... serdarsl06