1. 1.
    az bilinen sorunsaldir..
    2 ... erectof
  2. 2.
    göz bıyığının altında, gözün üstünde, "kaşla göz arasında " tabir edilen ve saat kadranlarında yer almayan bir zaman birimi ikamet eder.
    1 ... monk of monkmountain