1. 1.
    garip bir durum sorunsali. inşallah başa gelmez.
    1 ... erectof