1. 1.
    özünde el arabasıdır. üzerine büyük çuval geçirilmiştir.
    2 ... judas