1. 1.
    gönlüne göre birini bulması için telli baba'ya tel bağlanır.
    ... monk of monkmountain