1. 1.
    Aşkın bir etik yerine, içkin bir etik düzlemi üzerine düşünümdür.
    ... gesibaglari