1. 1.
    hiç ırgatlık yapmamış erkektir . eli cılız kalmıştır .
    ... m u d i s