6

 1. 1.
  http://www.kizilbayrak.org/
  #1215185 :)
 2. 2.
  (bkz: tkip)
  #1879393 :)
 3. 3.
  1 ay sure ile yayini durdurulan devrimci yayin organi. son zamanlarda devletin sansur mekanizmasi her alanda kendisini gostermektedir.
  #4313719 :)
 4. 4.
  devletin sansür mekanizmalarına takılmıştır.

  Sosyalizm için Kızıl Bayrak olmaz da Halk için Kızıl bayrak olur ama dergi çıkar. Madem sansür de sınır yok demokrasilerde devrimcilerde hiç sınır yok!
  #4313724 :)
 5. 5.
  (bkz: bir mizah dergisi olarak kızıl bayrak)
  #5828270 :)
 6. 6.
  (bkz: kizil bayrak)
  #5828294 :)
 7. 7.
  (bkz: en güzel kızıl)*
  #6083565 :)
 8. 8.
  ezilenlerin tek ve gerçek bayrağı.kutsaldır bir nevi.
  #6799633 :)
 9. 9.
  ezilenlerden yana,halklardan yana,emekçilerden yana olanların bayrağıdır.
  #10392003 :)
 10. 10.
  Rus veya sovyet bayrağı değil dünya emekçi halklarının kızıl bayrağının meşruluk kazandığı bir devlet olmasından kaynaklı rus veya sovyet bayrağı olarak nitelendirilebiliyor. Oysa ki tüm dünya halklarının ortak bayrağıdır. Kızıl bayrağımız.
  #11782274 :)
 11. 11.
  ay yıldızlı nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızdır.
  #11782319 :)
 12. 12.
  Türkiye Komünist işçi Partisi'nin haftada bir çıkardığı yasal yayınıdır. ilk olarak 1994 de yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin içerisinde; gündeme, gençlik hareketine, işçi hareketine ve ezilen halkların mücadelesine dair pek çok yazı yayınlanmaktadır. Ayrıca komünizmin tarihsel perspektiflerine dair alıntı makaleler de bu gazetede göze çarpmaktadır.
  #12899276 :)
 13. 13.
  rusya komünist partisi tarafından, tekrar resmi bayrak olarak kabul edilmesi için imza toplanan bayrak.

  üç renkli rusya bayrağı ticari filo bayrağıymış. oysa orak çekiçli bayrak için on milyonlarca kişi ölmüş.

  birincisi, rus çarı putin buna izin verecek mi sizce?

  ikincisi, bayrağın değişmesi şanslı azınlığın filo yürütmesi için kullanılmasını değiştirmeyecek.

  üçüncüsü, çok haklı olduğunuz bir nokta var.

  orak çekiçli bayrak için on milyonlarca kişi katledildi.
  #25119091 :)
 14. 14.
  umudun sembolüdür.
  #28113290 :)
 15. 15.
  1800'lerin ingiltere'sinde yaşanan ayaklanmada, bir kenti ele geçiren işçilerden biri 30 binlik burjuva ordusuyla yaşanan çatışmada katledilince, diğer işçiler arkadaşlarının kandan kıpkırmızı olmuş gömleğini bir sopaya bağlayıp bayraklaştırdılar ve yürüyüşe geçtiler. O günden beri dünya işçi sınıfının ve komünizmin simgesi kızıl bayraktır.

  ayrıca haftalık çıkan sosyalist gazete.
  #29689973 :)
 16. 16.
  Dünyanın en güzel devrimci dergisi olabilir bence.
  #33431718 :)