1. 1.
    haline acıdığım babadır, tanrı hiçbir babanın başına böyle elem bir hadise zerk eylemesin.
    -5 ... josef mengele