1. 1.
    kötü bir taklitten başka bir şey değildir. yazık o kitaplara.
    ... bedreddin