1. 1.
    bir değeri, geçerliliği, hükmü yok.
    ... salvatoreadamo