1. 1.
    kıyıda köşede kalmış yer.
    hamarat kadınlar temizlik yaparken buraları gözden kaçırmazlar.
    ... judas