1. 1.
    devletin buna karşı önlem alması elzemdir, acildir.
    -1 ... expected1