1. 1.
    Kendinden emin olmayan insan işidir.
    ... sherlockholmesss
  2. 2.
    Sadece sevgiliyi kıskanmak demek değildir. Ama bir insandaki en kötü özelliktir. Kafayı yedirtir.
    ... mc wrap