1. .
    malın sevkinden önce bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren bir akreditif türüdür. bir çeşir prefinansman kredisi uygulaması durumundadır. ihracatcı, avans biçiminde önceden sağladıgı bu dövizlerle hammadde veya ambalaj malzemesi satın alarak malı ihracata hazırlar. bu avanslar daha sonra ihracat bedelinden mahsup edilerek hesap kapatılır.
    ... martyns