1. 1.
    (bkz: ziyaaaa).
    ... being a dwarf
  2. 2.
    Yaw he he.
    1 ... karton toplayan cocuk