1. 1.
    Meshur bir halk hikayesidir.
    2 -1 ... templier
  2. 2.
    Diğer "a"lar şapka takmadığı için asılmıştır fakat kırmızı şapkalı a batının ahlaksızlığını alarak kurtulmuştur.
    3 ... lird mircis imirilist pirimsis