1. .
    göktürçe: kırgız. (bkz: kırgız)

    örnek: Kögmen yir sub idisiz kalmazun tiyin Az Kırkız budunug itip yaratıp keltimiz. Sürigüşdümüz. ... ilin yana birtimiz. ilgerü] Kadır-kan yışığ aşa budunuğ anca kondurtumuz, anca itdimiz.

    günümüz türkçesi: Kögmenin yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az, Kırgız milletini tanzim ve tertip edip geldik. Savaştık … ilini geri verdik. Doğuda Kadırkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk.
    ... aquila non capit muscas