1. 1.
    rusların ortak özellikleriyle aynıdır. nasılsa slav bunlar.
    ... tenete