1. 1.
  Türkice Cumhuriyeti yönetmeliğidir. tam adı "kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik" şeklindedir.
  --spoiler--
  Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Eskişehir ve Mahmudiye'ye yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek giysi devriminin ilk işaretini verdi. "Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz." diyen Atatürk, 27 Ağustos 1925'te de Mahmudiye 'de Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir." diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulünün gereklili olduğunu söylemiştir.
  --spoiler--
  - yönetmelikte ki amaç derki;
  --spoiler--
  amaç - kapsam ve deyimler
  madde 1 - bu yönetmelik, kamu personelinin atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmala­rını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
  --spoiler--
  - buna göre yine yönetmelikte bu yönetmeliğin nerelerde kesin olarak geçerli kılınması açıklanmıştır.
  --spoiler--
  madde 2 - bu yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak­leri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzen­lenmesine ilişkin esasları kapsar.
  --spoiler--
  - madde 2 ye göre erkeklerin uyması gereken yönetmelik;
  --spoiler--
  madde 5 - 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakla­rı hususlar:

  b. erkekler;
  elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boya­lı giyilir. sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. bina içinde ve görev mahal­linde baş daima açık bulundurulur. kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uç­ları dudak hizasından kesilir. kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
  --spoiler--
  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17849_0.html

  (bkz: kılıçdaroğlu nun chp kurultayında kravat takmaması)
  (bkz: önder sav ın zonguldak ta kravat takmaması)
  (bkz: chp de kravatsız modası)
  [kılık kıyafet kanunu ]

  Şapka ve Kıyafet Kanunu: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eapka_ve_K%C4%B1yafet_Kanunu
  Atatürk: [kılık kıyafet kanunu ]
  1 ... murfy
 2. 2.
  (bkz: memelerini ayrıcalık unsuru olarak kullanan kadın)
  ... anambunelan
 3. 3.
  vatandaşlarının neyi, ne zaman ve ne ölçülerde giymesi gerektiğini belirli kalıp ve standartlara bağlayan devletlerin çıkarttığı kanundur.
  diploma, sertifika, kimlik, pasaport, ehliyet ve silah taşıma ruhsatı verilen insanların kılık kıyafet konusundaki kararlarına güvenilmediği anlamına gelir.
  Bu kanun, kılık kıyafet konusunda verilen ayarın adıdır.
  Kılık kıyafet değil, yapılan işin kalitesi ve fedakarlık ölçü olmalıdır.
  2 ... tellal
 4. 4.
  yeni kanunlarda, memurlara inançları doğrultusunda istediğini giyebilme imkanı sağlar.
  ... bendosto
 5. 5.
  Otoriter devletin geldiği son noktadır bir sonraki aşaması saç traşı kanunu olması muhtemel.Örneği için Bkz : Kuzey kore
  ... hanzala2015
 6. 6.
  (bkz: kemalist dikta)
  1 -3 ... hippopotomonstrosesquipedalian
 7. 7.
  "kıllık" kıyafet kanunu.
  1 -2 ... sexyturk
 8. 8.
  Dinci deli yobazların insanların kıyafetine kurulmasından sözde şu ayette şu yazıyor şöyle giyineceksiniz demesinden daha iyi olan konudur. Dinci diktadır gerçeği.
  2 ... antikaw anarsistt
 9. 9.
  önceki padişahların kadınların ve gayrı müslimlerin nasıl giyinmesi gerektiği konusundaki dayatmalar içeren fermanlarını saymazsak, ilkini 2. mahmud'un çıkardığı kanundur.

  "mahmudist dikta" mı desek?

  gidinin beyinsiz yobazları....

  (bkz: yobaz ve zeka)
  1 ... rumeli71
 10. 10.
  Sınıf ayrımını, mezhep farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik yapılmış bir inkılabtır. Evet gereklidir.
  1 ... apollon hazretleri