1. 1.
    (bkz: slaget vid poltava)
    (bkz: sluga gosudarev)
    ... usualsuspects