1. 0.
    8 seçim üstüste kaybeden biri için söylenmiş haklı bir sözdür.
    1 ... mustafa the woodcutter