1. 1.
    etrafa baktığınız vakit dikkate değer sayıda insana cuk diye oturacağını göreceğiniz ve bununla birlikte üzerilerinde hiç ama hiç sırıtmayacak söz öbeği.
    ... erdinaryus professor