1. 1.
    Bir vatan hainidir. Artık her kimse.
    ... has kemalist