1. 1.
    Mihrabımdır kaşların arası şeklinde devam eden bir türkü sözü.
    -2 ... lisa wolfe