1. 1.
    bir insana edilebilecek en yerin dibine sokucu hakaretlerdendir. ana bacı karıştırmaz, direk oturtur.
    -1 ... fidelcastro
  2. 2.
    kimsenin s.kinde olmayacak bir sunumdur. / keşke organları karıştırmasak hiç.
    3 -1 ... uns abare uns duns des