1. .
    o da size küseceği için kar$ılıklı küsü$mü$ olursunuz..
    2 ... stranger