1. 1.
    kürtlerin dış mihraklar tarafında laboratuvar ortamında üretilip türklerin başına bela edilmesi hadisesidir.
    -1 ... dendrobatidae
  2. 2.
    Ben pislik ve nemli ortamlarda kendiliğinden oluşuyorlar sanıyordum. Hangisi doğru şimdi?
    ... halkin sevgilisi