1. 1.
    mardatoni defarkarto ıh xeri hırreme.
    2 -1 ... stay with me