kürtlerin anadillerinde eğitim hakkı başlığına bugün entry girilmemiş.