1. 1.
    eziyettir. mezopotamya eşeklerini bir an evvel güzel ülkemizden kovmak gereklidir.
    1 ... 9 numarali kaleci