1. 1.
  yeniçeri saray basıp padişaha tecavüz edip öldürüyor, padişahı tahttan indiriyor. bu nasıl devlet diye soran yok mu?
  yersen devlet tabi... böyle bir zaafiyette isyan etmeye ne hacet? nasıl olsa padişah denen kukla ne istiyorsan yapıyor, paşa paşa da yapıyor, seve seve de. ben olsam ben de isyan etmem. nasıl olsa haremindeki onlarla eğleşen bir züppe var başta, hiçbir şey umurunda değil. istediğim gibi at koşturuyorum, neden isyan edeyim ki?
  o bölge bu şeyhin, bu bölge bu dergahın... sözüm ona devlet otoritesi... güldürmeyin adamı.

  cumhuriyet tüm bu sülüklerin canına ot tıkayıp arpalarını kestiği için isyan ettiler, isyanlarının da bedelini ödediler.

  kürt sorunu sağ iktidarların yanlış politikalarının sonucudur.

  edit: başlık üstüme kaldı, çok da iyi oldu.
  5 -1 ... noxeca
 2. 2.
  Babanzade Abdurrahman Paşaisyanı (1806- Musul)
  Babanzade Ahmet Paşa isyanı (1812 – Musul)
  Zaza’ların isyanı (1820)
  Yezidilerin isyanı (1830- Hakkari)
  Şerefhan isyanı (1831- Bitlis)
  Bedirhan isyanı (1835- Botan)
  Garzan isyanı (1839- Diyarbakır)
  Ubeydullah isyanı (1881- Hakkari)
  Bedirhan Osman Paşa ve kardeşi Hüseyin Paşa isyanı (1872-Mardin-Cizre)
  Bedirhan Emin Ali isyanı (1889- Erzincan)
  Bedirhaniler ve Halil Rema isyanı (1912-Mardin)
  Şeyh Selim Şehabettin ve Ali isyanı (1912- Bitlis)
  Koşgari isyanı (1920- Koşgiri)

  http://www.hurriyet.com.t...-kurt-isyani-oldu-7957402

  bunlar sadece 19.yy isyanları... öncesi de var. açın bakın evliya çelebi'ye yahya han isyanını görün. osmanlı bunların her birine muhtariyet vermişti en güçlü döneminde bile. evliya çelebi 35 kadar muhtar hükümet sayar. bunların başındaki feodaller paşa gönülleri nasıl isterlerse öyle yönetiyorlardı. öyle baban da yönetir!

  sandılar ki cumhuriyet döneminde aynı düzen sürüp gidecek! tabi ki yanıldılar, atamızın çelik yumruğu balyoz gibi indi pis beyinlerine...
  5 ... rumeli71
 3. 3.
  osmanlı'da çıkan kürt ulusal isyanlarının neden olduğu -ya da sonuç olduğu- sorun.

  temeli fransız devriminden yayılan milliyetçilik düşüncesiyle alakalı olup müslüman kardeşliği düşüncesi ile bertaraf/örtbas edilmiştir.
  ... napesend
 4. 4.
  (#40215163)

  Buna ek olarak osmanlı-safevi savaşında kürtlerin osmanlı'yı satıp safevi tarafına geçtiğini belirtelim.
  2 ... ismail gaspirali
 5. 5.
  martaval değil buz gibi gerçekliktir..

  sıkmadı mı artık bu tarz trollük amına koyayım ya?

  her dönem aynı salaklıkları yapan başka başka salaklar..

  neçe geri zekalısınız siz acaba hı?
  2 ... artificialhuman
 6. 6.
  aslında doğrudur, tanzimata kadar pek yoktu.. çünkü osmanlı kürtlere hiç karışmıyordu.. kürtler kendi aşiret reislerinin altında kendi düzenlerinde yaşıyorlardı.. aşiretler sürekli birbirine saldırıyor, kervanlar soyuluyor, kan davaları gırla gidiyor, bölge ilkellikten ve fakirlikten kırılıyordu..

  kürtlerden en çok çeken ermenilerdi.. ermenilerle kürtler aynı coğrafyada yaşıyorlardı. kürtler ermeni köylerini habire basıyor, ermenilerin kızlarını dağa kaldırıyor, ürünlerini çalıyorlardı.. ermeniler bab-ı aliye şikayet etseler dahi sonuç alamıyorlardı.. aslında ermeni sorununun da başlangıç noktası burasıdır.. çünkü osmanlı'nın asayişi sağlayabileceğinden ümidi kesen ermeniler ruslardan medet ummaya başlamışlardır..

  sorunlar tanzimat'la başladı. tanzimat yöneticileri ülkeyi düzene sokmak istediler. keksoların işine gelmedi.. o gün bugündür isyan ederler.. maksatları aşirete ve tarikata dayalı eski pislik düzenlerini devam ettirebilmektir.

  osmanlı fermanlarını okuyabilen tarihçi bir akrabam "oraları eskiden b.k gibiymiş şimdi m.k gibi" demişti..

  türkiye kürtten kurtulamadığı sürece geri kalmaya ve fakirliğe mahkumdur. dolayısıyla çok gecikmeden (bkz: ayrılıkçı türkler)
  4 ... arbutus unedo
 7. 7.
  Kürt sorunu bırak osmanlı'yı selçuklu döneminden beri batı iran'da ve kuzey ırak'ta yaşanan bir sorundur

  Türkistan'dan yola çıkıp iran üzerinden anadolu'ya geçen türk taifelerinin otlak kavgasına tutuştuğu tek topluluk kürtlerdi zaman zaman kürtler türk obalarına,kasabalarına baskın yapıp kız kaçırmaya çalışıyor,hayvanlarını çalıyorlardı bu yüzden alp arslan'ın bizzat bu kürt aşiretlerine harekat düzenleyip hepsini bölgeden sürdüğü ve dağlarda yaşamaya mecbur bıraktığı bilinmektedir

  Yine aynı şekilde selçuklu sonrası harezmşah,ilhanlı döneminde çoğu kürt aşireti bu hareketlerinden dolayı kılıçtan geçirilmiştir

  Yine aynı şekilde emir timur obalarına saldırdığı gerekçesiyle kürt eşkıyalarını diri diri gömmüştür

  Sonra zaten safevi-osmanlı çekişmesinde bir o bir bu tarafa geçerek klasik kürtlük yapmış en son tazminata kadar zibilyon tane kürt aşiret reisi isyan çıkarmıştır kurtuluş savaşında ağrı isyanına kadar bu durum böyle devam etmiş en son pkk kurmuşlardır

  Milli mücadele döneminde de kürt aşiretlerinin yunan ordusuna katıldığını da belirtelim.
  3 ... ismail gaspirali